Ví Liên Hoa, Tính phần trăm online, máy tính online, Vòng quay may mắn